It's Epic!

EPIC Info

EPIC: Early-Stage Platform for Innovation Challenges EPIC-projektin tarkoituksena on luoda laaja-alainen innovaatioalusta pk-yrityksille, alueellisille tutkimusryhmille ja kansainvälisille yhteisöille, avaruusjärjestöille ja yhdessä kehittää ratkaisuja monitahoisiin maailmanlaajuisiin ongelmiin. Tuloksina odotamme uusia tuotteita, palveluita ja liikeideamahdollisuuksia, jotka vahvistavat alueellista taloutta ja sen merkitystä kansainvälisillä markkinoilla. Alustaa kehitetään vuonna 2015 Joensuussa alkaneen Epic Challenge –kurssin pohjalta. EPIC-projekti tähtää laajempaan pk-yritysten osallistuttamiseen ja skaalautuvan innovaatioalustan kehittämiseen. Projektissa luodaan vuosittain kymmeniä teknologiapilotteja, joista parhaita voidaan kehittää kaupallisiksi tuotteiksi, spin-off projekteiksi tai tutkimusaiheiksi korkeakouluissa. Mukana olevat pk-yritykset saavat pääsyn monikansalliseen opiskelijoiden ja tutkijoiden verkostoon sekä samalla pystyvät seuraamaan mahdollisten ratkaisujen syntymistä erilaisiin ongelmiin. Pitkällä tähtäimellä alustalle on tarkoitus saada suuria kansainvälisiä toimijoita, jotka voivat esittää uusia haasteita ratkottaviksi aiheesta kiinnostuneille ympäri maailmaa.   EPIC-projekti koostuu kolmesta eri vaiheesta.
  • Haasteen määrittely
  • Epic Challenge –koulutusohjelman määrittely
  • Kaupallistaminen
    EPIC-projektin sydämenä toimivat Epic Challenge –kurssit. Kursseilla opiskelijat oppivat ratkomaan monitahoisia ongelmia hyödyntäen NASA:n astronautti Dr. Charles Camardan kehittämää ongelmanratkaisumetodia osana suurempaa Marsin asuttamiseen liittyvää haastetta. Kehittääkseen ratkaisuja näihin ongelmiin opiskelijat työskentelevät haasteen parissa 2-6 kuukautta. Tiimeistä pyritään luomaan mahdollisimman monipuolisia erilaisia koulutustaustoja ja kulttuureja sekoittamalla. Ongelmanratkaisua ja tuotekehitystä opitaan koko kurssin ajan ja opittua tietoa hyödynnetään toimivan prototyypin rakentamiseen ja testaamiseen. Kurssin loppuun mennessä tiimit ovat keksineet satoja ideoita, joita he testaavat aikaisessa vaiheessa eliminoidakseen toimimattomat ideat ja sen myötä yhdistelevät parhaita ideoita toimiviksi konsepteiksi, joista valitaan paras viimeistä prototyyppiä varten. Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomessa yli 300 opiskelijaa on suorittanut Epic Challenge –kurssin. EPIC-projektin uutuutena on toimintatapamme, jossa sadat opiskelijat, tutkijat työskentelevät yhdessä ratkoakseen monitahoisia innovaatiohaasteita osana tutkintoaan samalla kun, pk-yritysten osaaminen on yhdistetty ongelmanratkaisun kehittämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa pk-yritykset tutustuvat haasteiden määrittelyn jonka aikana kartoitetaan pk-yritysten kiinnostuksen kohteet, jonka jälkeen projektitiimi ehdottaa sopivaa haastealuetta ja liittymistä yhteistyökumppaniksi. Haasteiden määrittämisen jälkeen pk-yritykset pääsevät seuraamaan tiimien työskentelyä haasteiden parissa ja jakamaan osaamistaan sekä tietoaan opiskelijoille. Yritysten ja opiskelijoiden välisen kohtaamiset tapahtuvat pääasiassa yleisissä ja yksityisissä Showroom-tapahtumissa, joissa tiimit esittelevät ideoitaan haasteen ratkaisemiseksi. Lisäksi seurantaa ja kommunikaatioita toteutetaan sähköisiä kanavia pitkin aina tarvittaessa.