Become an Epic Student!

Opiskelijat & Ilmoittautuminen

Uudistettu Epic Challenge -kurssi jatkuu jälleen! Olemme parannelleet kurssin sisältöä ja toteutustapaa opiskelijoiden palautteen perusteella. Uudistettu kurssi on hauskempi ja tiimit keskittyvät enemmän ideoidensa testaamiseen ja prototyyppien rakentamiseen! Epic Challenge -kurssilla opiskelijat oppivat ratkomaan monimutkaisia ongelmia hyödyntämällä NASA:n astronautti Dr. Charles Camardan kehittelemää ongelmanratkaisumetodia. Seuraava kurssi alkaa 17.3.2020 Link for Slack Tim Kopran tervehdys Epic Challenge –opiskelijoille.   Aikataulu Epic Challenge toteutetaan kahdessa kurssikokonaisuudessa, joista saa yhteensä 15 opintopistettä:
  • 5 opintopistettä: Orientation to Innovation - Epic Challenge
  • 10 opintopistettä: Advanced Studies in Innovation - Epic Challenge
    Viiden pisteen kurssi on kaikille opiskelijoille (lukio, ammattikoulu, yliopisto ja amk). Kymmenen pisteen kurssi on jatkokurssi, jolle ensimmäisen osion suorittaneet voivat jatkaa. Kurssien päätteeksi opiskelijat rakentavat toimivia prototyyppejä ratkaistakseen Marsin asuttamiseen liittyvä ongelmia. Kurssin aikana opitut innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot auttavat opiskelijaa kehittämään laaja-alaista osaamistaan, jolle tulee olemaan kysyntää tulevaisuuden työpaikoilla. Epic Challenge -haasteet ovat eeppisiä ongelmia, jotka ovat hyvin monitahoisia. Ne ovat erittäin tärkeitä yrityksille/valtioille/maailmalle, niille ole olemassa olevaa ratkaisua ja ne on ratkaistava määrätyssä ajassa. Monimutkaisuutensa takia ongelmien ratkaisuun tarvitaan osaamista useilta eri ammattialoilta. Ja mikäpä olisi Marsin asuttamista eeppisempi ongelma? Kurssilla käsitellyt Mars-haasteet tarjoavat mahdollisuuden aivan uudenlaiselle innovaatiolle planeetan äärimmäisen haastavan ympäristön vuoksi. Ne myös ylläpitävät oppimisintoa ja inspiroivat luomaan innovatiivisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Opiskelijoista tulee monitaitoisia ammattilaisia, joilla on valmiuksia ratkaista Marsiin liittyviä haasteita - ja mikä tärkeintä, heillä on valmiudet ratkoa ongelmia myös Maassa. #epiccourse

Ilmoittaudu Epic Challenge-kurssille

[easy_sign_up fnln="0" phone="0" esu_label="A admin only label" esu_class="student-sign-up" esu_r_url="http://www.epicchallengejoensuu.com/fi/"]